PM derruba muro construído por traficantes na Portelinha